Terug naar het overzicht

Positieve resultaten huisvuilzinzameling 2021

In 2020 begonnen we met Het Nieuwe Inzamelen van huisvuil. Daarmee willen we meer gescheiden afval inzamelen en minder restafval per persoon. Uit de resultaten van de huisvuilinzameling 2021 blijkt dat we op de goede weg zijn.

Restafval

Het aanbod aan fijn restafval is het afgelopen jaar gedaald met 27,4 kilo tot 177,4 kilo per inwoner. Een mooi resultaat dat enerzijds is behaald door een afname van de totale hoeveelheid afval en anderzijds doordat het afval beter is gescheiden.

Nieuwe Inzamelen

Door de invoering van Het Nieuwe Inzamelen nam in 2021 het aanbod aan Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkkartons (PMD) toe (met 6,7 kilo) tot 17,1 kg per inwoner. Een positieve ontwikkeling, waarbij de afkeur van het ingezamelde PMD nog aandacht vraagt. In de loop van 2021 verminderde het percentage afkeur, maar blijft de afkeur van het PMD bij verzamelcontainers (onder meer in de wijken met ondergrondse inzameling) hoog.

Campagnes

Om de afvalscheidingsresultaten voor de grondstoffen verder te verbeteren, zullen Avalex en de gemeente inwoners blijven informeren via diverse campagnes.

restafvalcontainer