Terug naar het overzicht

Plannen ter inzage vanaf donderdag 12 november

Het gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020 en het Aangepast ontwerpbestemmingsplannen Ypenburg-Nieuwe Veen zijn vanaf donderdag 12 november ter inzage.

Keervoorziening Randstadrail 2020

Het bestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020 is op 29 oktober 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Tegen het plan, dat een keervoorziening voor Randstadraillijn E tussen de haltes Pijnacker-Centrum en Pijnacker-Zuid mogelijk maakt, staat beroep open.

Ontwerpbestemmingsplan Ypenburg – Nieuwe Veen 2020

Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen 2020 betreft een actualisatie van de huidige bestemmingsplanregeling voor het betreffende deel van Nootdorp-Noord. 

Fysiek inzien niet mogelijk

De plannen zijn vanaf 12 november digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.