Terug naar het overzicht

Opruimen gronddepot Pijnacker Noord

Vanaf volgende week zijn er werkzaamheden om het gronddepot op de hoek van de Groen van Prinstererlaan met de Meidoornlaan in Pijnacker verder op te ruimen.

De grondwallen langs de buitenrand van het depot worden verwijderd. De vrijkomende grond wordt ter plaatse verwerkt over het maaiveld, nadat daar een puinbaanverharding is weggehaald. Het terrein wordt vlak gemaakt en na de werkzaamheden ingezaaid achtergelaten.

Twee dagen grondtransporten

Het materiaal van de puinbaanverharding wordt afgevoerd naar een werk in Ackerswoude. Hiervoor rijden ongeveer twee dagen grondtransporten over de Meidoornlaan. Het personeel is geïnstrueerd om langzaam te rijden, maar enige hinder is onvermijdelijk. We hopen op uw begrip hiervoor.