Terug naar het overzicht

Opheffen samenscholingsverbod en cameratoezicht Parade

Burgemeester Björn Lugthart heeft, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, besloten het cameratoezicht en samenscholingsverbod in en rondom winkelcentrum de Parade in Nootdorp niet meer te verlengen na 1 februari 2023. Afgelopen maanden is door de gemeente, politie en verschillende partners gewerkt aan een structurele aanpak om de sfeer in het winkelcentrum rustig en gemoedelijk te houden.

In juli vorig jaar was er een toename te zien in de overlast van jongeren in en om de Parade. Bewoners en ondernemers hadden last van geluidsoverlast, vernielingen en intimidatie. Om de jongerenoverlast terug te dringen gold sinds 22 juli vorig jaar een samenscholingsverbod en werd cameratoezicht geplaatst. Burgemeester Björn Lugthart:

Dit zijn tijdelijke maatregelen die proportioneel moeten zijn. Ze hebben een grote impact op onze inwoners en bezoekers van het winkelcentrum. Dit gaf ons de mogelijkheid te werken aan een structurele aanpak om, ook na het opheffen van de maatregelen, de rust in het winkelcentrum te behouden.

Persoonsgerichte aanpak

Björn Lugthart vertelt meer over de structurele aanpak:

Door de politie zijn de overlastgevende jongeren in kaart gebracht. Er is meer zicht op wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Omdat ze niet alleen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen, is er een samenwerking met de omliggende gemeente Delft, Den Haag (Ypenburg) en Zoetermeer. Daarnaast is er nauw contact tussen de jongerenwerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ypenburg om de aanpak beter op elkaar af te stemmen. Een aantal jongeren krijgt intensieve begeleiding van gemeente en jongerenwerk. Ook heb ik, met teamchef van de politie Naomi van der Linde, een aantal jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit waren verbindende maar ook waarschuwende gesprekken.

Ontmoetingsplekken buiten het winkelcentrum

Gemeente, politie en jongerenwerk Gro-up zijn met de jongeren in gesprek gegaan om te vragen waar ze behoefte aan hebben. De overlast komt vaak voort uit verveling bij de jongeren. Hieraan wordt inmiddels gehoor gegeven. Jongerenwerk organiseert samen met de jongeren regelmatig activiteiten zoals filmavonden, karten en paintball. Ook gaven de jongeren aan dat zij een overdekte ontmoetingsplek willen. De komende periode worden de bestaande Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP) buiten het winkelcentrum beter ingericht.

Gebiedsverbod

De komende tijd wordt de situatie in de Parade goed in de gaten gehouden. De burgemeester sluit af:

Ik kan de jongeren niet verbieden om naar de Parade te komen. Er moet een weg gevonden worden om weer met respect voor elkaar te leven in het gebied. Zowel de bewoners als de jongeren moeten zich veilig voelen. Mocht er toch nog overlast veroorzaakt worden, dan gaan we verder met de persoonsgerichte aanpak. Daarbij wordt het opleggen van een gebiedsverbod niet uitgesloten