Terug naar het overzicht

Ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 in Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 in Nootdorp vanaf donderdag 4 augustus gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentekantoor. Dit plan omvat deels de wijziging van het plangebied van het bestemmingsplan ’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving voor de bouw van één woning.

Digitaal beschikbaar

Het ontwerp is ook vanaf donderdag 4 augustus digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Reactiemogelijkheden vindt u vanaf 4 augustus op op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage.

Geerweg 9