Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021

Sinds 24 december 2020 is het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 ter inzage. Dit plan ligt nog tot en met 4 februari 2021 ter inzage. Misschien door de feestdagen of hebt u om een andere reden de bekendmaking gemist. Om niemand tekort te doen, herhalen we deze bekendmaking, zodat iedereen die dat wil tijdig een zienswijze in kan dienen. Het is namelijk wettelijk niet toegestaan de termijn te verlengen.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal locaties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van enkele huidige ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Digitaal beschikbaar

Het plan is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021