Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021 ter inzage

Op 2 juni 2022 besloot de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021 vrij te geven voor zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 16 juni 2022 zes weken digitaal ter inzage.

Digitaal ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan fysiek inzien op het gemeentekantoor is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015.

Ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021