Terug naar het overzicht

Ontwerp Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten ter inzage

Van donderdag 13 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 ligt het ontwerp van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten digitaal ter inzage.

De nota geeft duidelijkheid hoe de gemeente om wil gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn (in de glastuinbouw) in Pijnacker-Nootdorp.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Dit kan:

  • Per e-mail via: arbeidsmigranten@pijnacker-nootdorp.nl
  • Schriftelijk: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld uw naam, adres en woonplaats. Geef aan dat het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ is.

De formele, juridisch geldende bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. De nota is daar als bijlage aan toegevoegd.