Terug naar het overzicht

Noodkap populieren Bieslandse Bos

Woensdag 23 februari start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in het Bieslandse Bos. Er worden populieren gekapt die door de stormen van afgelopen weekend nu gevaar opleveren. Ook worden er populieren gekapt voor de aanleg van het nieuwe fietspad Hazepad.

Noodkap populieren tegenover Biesbush

Tegenover het speelbos Biesbush, aan de kant van de Bieslandseweg, zijn populieren tijdens de storm omgeknakt of omgevallen. Staatsbosbeheer vindt dat de populieren die nog wel overeind staan een risico vormen voor de veiligheid van recreanten in het gebied.

Kaart van perceel in Bieslandse bos langs de Bieslandseweg waar werkzaamheden plaats gaan vinden

Door de omgewaaide bomen zijn er gaten ontstaan waardoor andere populieren nu de wind vangen. Ook is het perceel erg nat. De populieren die nu onder spanning of scheef staan, kunnen daardoor bij flinke windvlagen alsnog omwaaien of knakken. Daarom is besloten om deze populieren te verwijderen.

Herplant eind dit jaar

Tussen december 2022 en maart 2023 worden nieuwe populieren geplant in de laan. Over de verdere invulling van het perceel (boom en struiksoorten) denkt Staatsbosbeheer nog na. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn daarbij belangrijk.

Populieren langs voormalig fietspad Hazepad

Het Hazepad krijgt een nieuw fietspad. De aanleg daarvan wordt op dit moment door de gemeente aanbesteed. De periode van aanleg was afhankelijk van de uitkomst van een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek is in januari 2021 gestart en inmiddels afgerond. Het onderzoek ging over de aanwezigheid van vleermuizen (een beschermde diersoort) in bomen die moeten worden gekapt voor de aanleg van het fietspad.

De bomen die van belang zijn voor de vleermuizen zijn nu bekend. Deze bomen blijven staan. De overige bomen worden verwijderd. Omdat bij een naastgelegen perceel een noodkap moet plaatsvinden gaat Staatsbosbeheer dit nu meteen doen.