Terug naar het overzicht

Nieuwe wijkmanager van Delfgauw/Oude Leede

Sinds deze maand is Maaike Volker de nieuwe wijkmanager van Delfgauw en Oude Leede. Zij volgt Marjolein van der Vlies op.

Kennismaking

Maaike werkt al langer bij de gemeente en is inmiddels gestart met haar kennismaking met alle bekende contactpersonen en samenwerkingspartners in Delfgauw en Oude Leede. Als u dat wilt, kunt u natuurlijk ook zelf contact met haar opnemen.

Wijkmanager Maaike Volker

Spin in het web

De wijkmanager is de verbindingspersoon tussen de inwoners en gemeentelijke organisatie. Ook staat zij/hij in contact met andere organisaties, zoals politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties jongerenwerk. Samen met de inwoners en al deze organisaties werken de wijkmanagers aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en buurten. De wijkmanager is hierbij de spin in het web.

Gemakkelijk bereikbaar

Wilt u iets aankaarten over de leefbaarheid in de buurt? Bijvoorbeeld over het groen, het verkeer, het spelen of de veiligheid. Of wilt u iets doen of organiseren voor uw medebewoners? Neem dan contact op met de wijkmanager van uw kern:

  • Voor Pijnacker is dat Peter van der Sman: p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl
  • Voor Nootdorp is dat Karin Beek: k.beek@pijnacker-nootdorp.nl
  • Voor Delfgauw/Oude Leede is dat Maaike Volker: m.volker@pijnacker-nootdorp.nl

Uw wijkmanager denkt graag met u mee en helpt u verder. Alle contactgegevens vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/wijkmanagers.

wijkmanagers
v.l.n.r. Peter van der Sman (wijkmanager Pijnacker), Karin Beek (wijkmanager Nootdorp), Maaike Volker (wijkmanager Delfgauw/Oude Leede)