Terug naar het overzicht

Nieuwbouw scholen Pijnacker-Noord

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, komt er ook een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs.

Informatieavonden

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ruimtelijke kaders. Dat zijn de eisen waar de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte (minimaal) aan moet voldoen. Als deze (concept)kaders klaar zijn vertellen we u graag over de gemaakte keuzes. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw vragen en opmerkingen. Wilt u aansluiten bij één van deze informatieavonden? Kijk dan op www.pijnacker-nootdorp.nl/ikcpijnackernoord voor data en tijden en meld u aan!

Plangebied Pijnacker Noord