Terug naar het overzicht

Nieuw Integraal Kindcentrum in Keijzershof

De contracten zijn woensdag 14 juli ondertekend, dus het gaat er komen: het Integraal Kind Centrum Keijzershof. Toekomstige gebruikers zijn Octantschool Vlinderboom en SkippyPepijN kinderopvang.

Wethouder Peter Hennevanger ondertekende de overeenkomst namens onze gemeente. Hij is blij dat het rond is: “Het Integraal Kind Centrum, oftewel IKC, is hard nodig om alle leerlingen goede huisvesting voor school en opvang te bieden voor-, tijdens en na schooltijd.”

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het ontwerp. Daarna is de aanbesteding in gang gezet. Na ondertekening van de contracten zullen de voorbereidende bouwwerkzaamheden worden opgestart. Volgens een eerste schatting kan de eerste paal van het IKC in het vierde kwartaal van 2021 worden geslagen.  Verwacht wordt dat de bouw van het IKC tussen de 40 en 45 weken in beslag zal nemen.

Onder toeziend oog van de nieuwe gebruikers werd de overeenkomst ondertekend door wethouder Hennevanger, de heren Kok en Nieuwenhuizen van Middelwatering Bouw en de heer Van Vliet van Brandsen installatietechniek.
Onder toeziend oog van de nieuwe gebruikers werd de overeenkomst ondertekend door wethouder Hennevanger, de heren Kok en Nieuwenhuizen van Middelwatering Bouw en de heer Van Vliet van Brandsen installatietechniek.