Terug naar het overzicht

Nieuw fietsbeleid: Gelukkig op de fiets

Fietsen past goed bij ons als inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Het is het meest efficiënte vervoermiddel en houdt onze gemeente leefbaar en bereikbaar. Met het nieuwe fietsplan ‘Gelukkig op de fiets’ willen we fietsen aantrekkelijker maken voor nog meer mensen.

Fietsgeluk

Het motto voor het nieuwe fietsbeleid is fietsgeluk. Fietsen kan namelijk iedereen gelukkig maken. Iedereen op zijn eigen manier. Voor de één zit het in de gezondheidsvoordelen van fietsen, voor een ander zit het geluk in het fietsen door het groen of juist de snelle fietsverbinding naar het werk.

Samen met bewoners

Het fietsplan is gemaakt samen met organisaties en inwoners uit de gemeente. Via een klankbordgroep en een fietsplatform konden zij input leveren en meedenken. Ook de komende jaren vragen wij inwoners mee te blijven denken met ons fietsbeleid.

wethouder Ilona Jense
wethouder Ilona Jense

Het motto voor dit Fietsplan is fietsgeluk. We hebben voor dit thema gekozen vanuit de overtuiging dat fietsen echt gelukkig kan maken. We willen graag dat iedereen in onze gemeente fietsgeluk kan vinden. Op meerdere manieren gaan we hiermee aan de slag.  

Zo werken we aan nog veiligere, snellere en comfortabelere fietsinfrastructuur. Hiermee zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden voor het fietsen zo goed mogelijk worden verzorgd. Maar we willen meer doen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van rustpunten langs de recreatieve routes of het uitbreiden van het aanbod aan deelfietsen.

Veel mensen fietsen al, maar een deel van de inwoners heeft de voordelen van de fiets nog niet ontdekt. We gaan de komende jaren dan ook veel energie steken in het promoten van de fiets. Zo hopen wij dat steeds meer mensen gaan fietsen. Bijvoorbeeld voor een kort ritje naar de supermarkt of wat verder weg naar werk. Met meer mensen op de fiets houden we onze gemeente bereikbaar en leefbaar. De fiets past daarbij uitstekend in onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Ik wil tenslotte alle inwoners en organisaties bedanken die met ons mee hebben gedacht. Hun inbreng is zeer waardevol geweest voor het opstellen van dit Fietsplan.

Ilona Jense, wethouder Mobiliteit