Terug naar het overzicht

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en vervoerders eens over maatregelen 2021

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt de openbaar-vervoerbedrijven komend jaar met ruim 6 miljoen euro tegemoet om de impact van de coronacrisis te verminderen. De 23 wethouders Verkeer en Vervoer gingen ook akkoord met de maatregelen die de vervoerders zelf nemen om een financieel tekort in 2021 te voorkomen. Momenteel reist ongeveer 45% van het normale aantal reizigers met het openbaar vervoer. Voor hen blijft 94% van het openbaar vervoer rijden.

Zonder ingrijpen zouden de vervoerders in 2021 afstevenen op een tekort van ruim 32 miljoen euro. De vervoerbedrijven RET, HTM en EBS dragen zelf bij door in te grijpen in hun interne bedrijfsvoering. Ook passen zij waar mogelijk en nodig de dienstregeling aan. Op deze manier hopen zij volgend jaar zonder verliezen af te sluiten. Om dat te voorkomen zal ook volgend jaar weer een beschikbaarheidsvergoeding nodig zijn.

Aanpassing dienstregeling

De nu voorgestelde vervoerkundige maatregelen betreffen vooral aanpassingen in de dienstregeling. Het aanbod wordt aangepast aan de reizigersvraag, die als gevolg van corona fors is gedaald. Dat betekent dat de aanpassingen vooral bestaan uit frequentieverlagingen; er blijven zo veel mogelijk lijnen in stand, maar ze rijden minder vaak.

De bestaande pilot bij HTM waarbij minder in de spits en meer overdag wordt gereden gaat ook in 2021 door. Daarnaast rijden trams, bussen en metro’s van RET, HTM en EBS minder vaak en stopt EBS op sommige lijnen eerder met rijden. De HTM-verkooppunten zijn korter open en het weinig gebruikte verkooppunt in Delft wordt gesloten. De maatregelen gaan in per 3 januari 2021.

Toekomst

Het pakket aan maatregelen moet aan te passen zijn als het aantal reizigers weer toeneemt. De noodzaak om te investeren in het openbaar vervoer is blijvend. De opgaven waar de regio voor staat, waaronder de verwachte bevolkingsgroei, zorgen dat kwalitatief goed openbaar vervoer belangrijk is en blijft.