Terug naar het overzicht

Meldpunt Fouten in Overheidsregistratie gestart

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan u hierbij helpen.

Wat doet het MFO?

  • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • Helpt wanneer u er niet uit komt. Zij gaan aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • Helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • Helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • Helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doet het MFO er alles aan om te zorgen dat u niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen ze waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking

Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot uw gegevens weer kloppen. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Kijk voor een wijzigingsformulier of meer informatie op rvig.nl/mfo.

MFO