Terug naar het overzicht

Lokaal Preventieakkoord en samenwerking met JOGG

Wethouders Marieke van Bijnen en Peter Hennevanger ondertekenden onlangs het Lokaal Preventieakkoord Pijnacker-Nootdorp. Ook bekrachtigden zij de samenwerking met JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst.

Ambities en acties

In het Lokaal Preventieakkoord staan ambities en acties die zich richten op vier belangrijke onderwerpen rond gezondheid en preventie: bewustwording van een gezonde leefstijl en leefomgeving, het tegengaan van genotmiddelengebruik, het creëren van een rookvrije omgeving en het bestrijden van eenzaamheid.

Samenwerking

Tegelijk met het Lokaal Preventieakkoord werd de samenwerking met JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst bekrachtigd. JOGG is een integrale aanpak, waarbij de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder wordt gemaakt.

Inwoners betrokken

Het Lokaal Preventieakkoord, waarvan de JOGG-aanpak onderdeel is, kwam tot stand in samenwerking met 28 organisaties. Naast lokale partners zijn ook inwoners betrokken bij de uitvoering van het akkoord. In een klankbordgroep gezonde leefstijl denken acht inwoners mee over het gezondheidsbeleid van de gemeente.

Lokaal Preventieakkoord Pijnacker-Nootdorp.