Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Carati-Zegers

Burgemeester Francisca Ravestein heeft maandagochtend 16 november mevrouw E.M.T. Carati-Zegers gebeld en haar verteld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd mw. Carati-Zegers een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking zou op 16 november plaatsvinden tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Pijnacker-Nootdorp. Door het coronavirus en de geldende beperkende maatregelen is het helaas niet mogelijk op dit moment een bijeenkomst met een feestelijk uitreiking te organiseren.

Mevrouw Carati-Zegers is vanaf 1969 tot heden, met een korte onderbreking, vrijwilliger. Zij was in 1969 actief bij de oprichting van “Stichting speelklas Klavertje Drie” (thans Stichting Pepijn)  waarmee het peuterspeelzaalwerk in Pijnacker van de grond kwam.

Later wordt zij vrijwilliger bij Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk waar zij tot 2018 in het bestuur heeft gezeten. Zij was mede-organisator van diverse activiteiten en cursussen. Nog steeds is zij betrokken bij de organisatie van de bridge-ochtenden.

Ook is zij al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Parochie Christus Koning/Parochiekern H. Joannes de Dooper in Pijnacker. Naast de functies van vice-voorzitter en bestuurslid in het verleden te hebben vervuld, is zij nu nog steeds vrijwilliger bij de werkgroepen avondwake en rouwbegeleiding.

Zodra het weer mogelijk is om een feestelijke uitreiking te organiseren, zal mevrouw Carati-Zegers de versierselen krijgen opgespeld.