Terug naar het overzicht

Koninklijke Onderscheiding voor Bas Sluis

Burgemeester Björn Lugthart reikte op dinsdagmiddag 8 februari een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Bas Sluis. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

V.l.n.r. mevrouw en de heer Sluis en burgemeester Lugthart

Conrector Stanislascollege

Van 1976 tot 2013 was de heer Sluis werkzaam als conrector van het Stanislascollege. In die functie was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Beheer. Maar hij deed veel meer dan dat. Zo was de heer Sluis nauw betrokken bij de diverse bouwzaken die op de scholen speelden. Hij vervulde een centrale rol in het overleg tussen alle betrokkenen bij de nieuwbouw van de school in Pijnacker. Hij hield zich bezig met de architectuur van het pand tot aan het kiezen van de stenen en het uitzoeken van kunstprojecten. Bij het Stanislas organiseerde hij ook reünies en schoolreizen.

Bestuurslid RK Parochie Christus Koning

Daarnaast heeft hij op maatschappelijk vlak veel betekend. Zo was hij was van 2002 tot 2011 bestuurslid en in 2017 penningmeester van de RK Parochie Christus Koning locatie Pijnacker. Hij heeft veel betekend voor de locatieraad en hield als bestuurder het te behalen resultaat goed in het oog. Of het nu ging om ondersteunende taken, een adviserende rol of bestuurlijk inzicht. Het bestuur kon altijd een beroep op hem doen.

Bestuurslid Zwembad De Viergang

Naast zijn vrijwilligerstaken bij de kerk was de heer Sluis van 2004 tot 2015 bestuurslid bij Zwembad De Viergang in Pijnacker. Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter en deed hij de financiën en personeelszaken. Het bestuur was verantwoordelijk voor de organisatie van het zwembad met ruim 30 werknemers. Hij was altijd bereikbaar en meedenkend bij nieuwe ontwikkelingen.

Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker

Ook zijn inzet voor het katholiek onderwijs mag niet ongenoemd blijven. Zo was hij van 1994 tot 2008 secretaris van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). Deze stichting hield zich bezig met kwaliteitsimpulsen en initiatieven voor het onderwijs op de vijf SKOP-scholen in onze gemeente. Van 2015 tot 2019 was hij bestuurslid van SKOP, eerst in de functie van penningmeester en later in de functie van voorzitter. Bij het onverwacht vertrek van de algemeen directeur heeft hij ervoor gezorgd dat SKOP kon blijven functioneren. In die periode zorgde hij ervoor dat het onderwijs gewoon door kon gaan. In zijn rol als voorzitter heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de bestuursstructuur, waardoor SKOP nu werkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Verbinder

Verder is Bas Sluis voorzitter van de Probusclub Pijnacker-Nootdorp en secretaris van de Pijnackerse Bridgeclub. Hij wordt omschreven als een plichtsgetrouwe vrijwilliger op wie altijd een beroep kan worden gedaan en als een echte verbinder. Zowel op kerkelijk-, sportief- als onderwijsgebied is hij van grote betekenis voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om die reden werd de heer Sluis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.