Terug naar het overzicht

Kijk op de wijk: Huiskamer van Pijnacker-Zuid

Onlangs was de opening van de Huiskamer van Pijnacker-Zuid bij Welzijnscentrum Keijzershof. Vanuit de Wijkvereniging Pijnacker-Zuid trekken voorzitter Patrick Huijgen uit Tolhek en Natasja Bruijnius de kar. Patrick was tien jaar terug een van de oprichters van de wijkvereniging. 

Patrick Huijgen voor de Huiskamer van Keijzershof

Patrick vertelt: “Wijkvereniging Pijnacker-Zuid richtte zich eerst vooral op belangenbehartiging. Daarbij ging het destijds vooral om de verzakkingen in de wijk Tolhek. Intussen heeft de wijkvereniging een flinke vlucht genomen en wordt er van alles gedaan en georganiseerd om de bewoners bij elkaar te brengen.” 

Het grootste uithangbord van de club was en is Zuidpop: “Dat was bedoeld als jaarlijks terugkerend popfestival in het wijkpark in Tolhek. Door corona ging het vorig jaar en dit jaar niet door. De pijlen zijn nu gericht op 2023, dit ook vanwege de financiële impact van zo’n festival”.

Ontmoeten in de Huiskamer

Sinds kort is hier ook de Huiskamer van Keijzershof bij gekomen. Patrick: “Bij de totstandkoming van de Gezelligste Huiskamer van Pijnacker hebben we samengewerkt met de SWOP en het Jeugd en Jongerenwerk Midden-Zuid-Holland. De bedoeling van de Huiskamer is dat mensen van alle leeftijden elkaar er ontmoeten en er naar believen activiteiten organiseren en uitvoeren. Iedere twee weken is er op woensdagmiddag een Knutselmiddag en op vrijdagavond is er voor ‘de groten’ een Spelletjesavond. Beide activiteiten trokken meteen veel mensen”. 

Patrick benadrukt: ”Alles is mogelijk en binnen de mogelijkheden werken de wijkvereniging en de SWOP als professionele organisatie enthousiast en positief mee. Binnenkort staat Halloween op het programma. Ook willen ze graag iets doen in de Sinterklaastijd. En intussen gaan de gewone activiteiten volop door.” 

Als teken van waardering voor de Wijkvereniging Pijnacker-Zuid is deze club onlangs genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Pijnacker-Nootdorp. Meer weten over de activiteiten? Kijk op www.pijnacker-zuid.nl.