Terug naar het overzicht

Kapvergunning voor afgekeurde bomen

Tijdens boomveiligheidscontroles zijn we een aantal bomen in de gemeente tegengekomen die ernstig zijn aangetast in vitaliteit en stabiliteit. Deze bomen zullen we gaan verwijderen. 

Het gaat om 25 bomen die verspreid staan in de hele gemeente. Deze bomen voldoen niet meer aan de eisen die aan de inrichting van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig) gesteld worden. Zij kunnen een gevaar worden voor de directe omgeving. De gemeente heeft daarom een kapvergunning voor deze bomen aangevraagd (zie onderstaande lijst). Deze vergunning is inmiddels verleend.

Herplanten

Het uitgangspunt van de gemeente is dat er voor iedere boom die gekapt wordt, een nieuwe boom wordt terug geplaatst.

In sommige gevallen wijkt de gemeente hiervan af, bijvoorbeeld wanneer:

  • de stam moet blijven staan om ecologische waarde in het omliggend gebied te bevorderen;
  • de standplaats niet voldoet (bijvoorbeeld als de boom te dicht op kabels en leidingen in de grond komt te staan);
  • twee kleinere boomsoorten worden ingeruild voor één grotere boom;
  • een boom in een toekomstig projectgebied staat.

Er zal altijd gezocht worden naar een andere mogelijkheid wanneer een gerooide boom niet op dezelfde locatie herplant kan worden. Bomen zijn natuurlijk een belangrijk middel voor de bestrijding van CO2-uitstoot. Daarnaast zorgen bomen voor wateropvang, schonere lucht, verkoeling en biodiversiteit.

Kapwerkzaamheden

Wij starten pas met de kap van de bomen als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Via een Quick scan worden de bomen vooraf gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Als dit niet het geval is, zullen de bomen in het najaar van 2021 gekapt gaan worden.

Bezwaar maken tegen de kap?

Bent u het niet eens met de kap van deze bomen, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Gebruik daarbij dossiernummer 6169167.