Terug naar het overzicht

Innovatiepact Greenport West-Holland lanceert animatiefilm

Onze gemeente is partner van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Daarmee stimuleren we het innovatieklimaat in het regionale tuinbouwcluster. Het Innovatiepact heeft een korte animatiefilm gelanceerd om ondernemers uit de regionale tuinbouwsector te stimuleren zich ook aan te sluiten.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een deel ontstaan innovaties als vanzelf in de praktijk. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die meer inzet en energie vragen en tegelijk grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact. Binnen dit platform voor innovatie ontwikkelen partners samen ambities en werkagenda’s op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Veel ondernemers hebben namelijk waardevolle ideeën over mogelijke oplossingen: het Innovatiepact brengt die ondernemers en ideeën samen. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt. Sindsdien zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, water en plastics.

Begin 2021 werd de opvolger van het eerste Innovatiepact getekend door ruim veertig partijen. Het Innovatiepact zou graag zien dat meer ondernemers zich aansluiten.

Wilt u zich aansluiten met uw bedrijf?

Mail dan naar Jolanda Heistek, jolanda.heistek@greenportwestholland.nl of naar Woody Maijers, woody.maijers@greenportwestholland.nl.