Terug naar het overzicht

Inloopavonden in verband met tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. De gemeente is bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn en heeft hiervoor vier locaties aangewezen. Deze locaties zijn verdeeld over de verschillende woonkernen. Omwonenden worden hierover vandaag geïnformeerd.

Opvang voor de langere termijn

De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. De opdracht is om tweeduizend plekken te verwezenlijken, waarvan honderd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd. De acute opvang is op dit moment georganiseerd in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Omdat er nog geen zicht is op een einde van de oorlog in Oekraïne is opvang voor de langere termijn nodig.

Daarom heeft de gemeente de afgelopen weken gezocht naar locaties waar we vanaf september 100 vluchtelingen uit Oekraïne kunnen huisvesten, op basis van volledige zelfredzaamheid. Dat betekent zelfstandige eenheden, waarin bewoners kunnen wonen, slapen, douchen en koken. Het betreft hier nog steeds tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 3 jaar.

Vier locaties aangewezen

De gemeente heeft vier locaties aangewezen die geschikt zijn voor deze tijdelijke vorm van opvang en waar dit ook op een goede manier kan worden ingepast. Drie locaties zijn gemeentelijke gebouwen die na een aantal aanpassingen en inrichting direct in gebruik kunnen worden genomen. De vierde locatie is gemeentelijke grond waar mobile homes worden geplaatst.

Deze vier locaties zijn:

 • Een woning aan de Dwarskade in Nootdorp
 • Een pand aan de Meikoninginlaan in Delfgauw
 • Een pand aan de Molenweg in Nootdorp
 • het Oranjepark in Pijnacker

Communicatie met omwonenden

Omwonenden van deze locaties worden vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld. Bovendien wordt er tijdens inloopavonden gelegenheid geboden om nadere vragen te stellen. Wanneer de locaties in gebruik worden genomen, is er voor iedere locatie een aanspreekpunt waar inwoners terecht kunnen als ze vragen hebben of signalen willen delen.   

Ondersteuning vanuit de gemeente

Naast het regelen van huisvesting vervult de gemeente ook een rol in het organiseren van maatschappelijke opvang voor deze vluchtelingen waarbij aandacht is voor thema’s als onderwijs, leefgeld, werk, zorg en verzekeringen.

De inloopavonden vinden plaats op:

 • Donderdag 19 mei van 19:00 tot 20.00 uur
  in Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7 in Delfgauw (over de locatie aan de Meikoninginlaan)
 • Maandag 23 mei van 19.30 tot 21.00 uur
  in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker (over de locatie Oranjepark)
 • Dinsdag 24 mei van 19.00 tot 20.00 uur
  in Nootdorp, Kerkelijk Centrum Nové, Dorpsstraat 13 in Nootdorp (over locaties aan Dwarskade en Molenweg)