Terug naar het overzicht

Informatieavond herinrichting Kerkweg Nootdorp

Maandag 31 oktober is een tweede informatieavond over de mogelijke herinrichting van de Kerkweg, Veenweg en Oudeweg. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in CulturA & Zo, Dorpsstraat 7 in Nootdorp.

Twee ontwerpen

Begin juli was er een eerste inloopavond over de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op genoemde wegen te vergroten. Aan de hand van de ideeën en reacties zijn nu twee ontwerpen verder uitgewerkt.

Tijdens de tweede informatieavond willen we die twee schetsen van de verkeerskundige verkenning aan u presenteren en de gelegenheid bieden om hierop te reageren. Het programma is als volgt:

Programma

  • 19.00 uur inloop
  • 19.30 uur: Centrale presentatie, die ingaat op de achtergronden, het (besluitvormings)proces en een terugblik op de binnengekomen reacties
  • 20.00 uur: Mogelijkheid tot gesprek met betrokken ambtenaren, het stellen van vragen over de ontwerpen en het doen van suggesties.
  • 21.00 uur: Einde

Voorkeursvariant

Aan de hand van de binnengekomen reacties werken we een voorkeursvariant verder uit. Naar verwachting kan het voorkeursontwerp en bijbehorende kostenplaatje in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.