Terug naar het overzicht

Huiswerkmaatjes gezocht

Voor leerlingen in groep 8 nadert het afscheid van de basisschool. Na de zomer starten zij op een nieuwe school in het voortgezet onderwijs. Dat is een leuk, maar ook een spannend moment!

Hulp nodig

Voor sommige kwetsbare kinderen kan die overstap extra lastig zijn. Niet iedere brugklasser kan terugvallen op zijn of haar ouders. Bijvoorbeeld omdat het in het gezin niet goed gaat. Of door problemen met financiën of overbelasting van ouders. Soms is er een taalbarrière of kunnen ouders niet de hulp kunnen bieden die een leerling nodig heeft.

Meer informatie

In die gevallen kunt u als thuismentor hét verschil maken. Zodat zo’n kind uit een kwetsbare situatie toch een goede start kan maken op school. Meer informatie staat op: www.jongperspectief.nl/mentor-gezocht

Jongetje steekt duim omhoog met kinderen op de achtergrond