Terug naar het overzicht

Hoe vaak maaien wij het gras in de gemeente?

In Pijnacker-Nootdorp worden de meeste bermen twee keer per jaar gemaaid. Daarnaast begrazen schapen een deel van de bermen. Hiervoor komt de kudde drie tot vier keer per jaar langs.

Verkeersveiligheid en ecologisch beleid

Waar en hoe vaak bermen worden gemaaid hangt af van verkeersveiligheid en ecologisch beleid. De gemeente kijkt daarom tussentijds of hoog gras het verkeerszicht belemmert. Als het nodig is, dan wordt extra gemaaid. De plekken die we ecologisch beheren worden vaak pas eind juni of in juli voor de eerste keer gemaaid. Deze plaatsen maaien we zo weinig mogelijk.

Meld gevaarlijke situaties

Als gemeente kunnen we niet overal tegelijk zijn. Ziet u plekken die gevaar kunnen opleveren voor verkeer? Geef ze door via ons Meldpunt Leefomgeving via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt. Na een melding bekijken we de situatie. Daarna handelen we naar bevind van zaken.

Biodiversiteit Zuidpolder