Terug naar het overzicht

Het Nieuwe Inzamelen is bijna overal ingevoerd

De afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom het Nieuwe Inzamelen. Inmiddels zijn  alle wijken over op het nieuwe systeem en we starten nu met de laatste maatwerklocaties.

Wat is er inmiddels gedaan?

In wijken waar we afval met containers aan huis inzamelen, hebben inwoners een blauwe container voor papier gekregen en is de restafvalbak omgezet naar een PMD- container. Er zijn inmiddels 111 nieuwe locaties voor ondergrondse restafvalcontainers met één of meerdere containers per locatie.

Ondergronds ingezameld

In wijken waar het afval altijd al ondergronds werd ingezameld, Emerald, De Venen, Craayenburg, Nieuweveen en Tolhek, zijn de bestaande ondergrondse wijkcontainers herverdeeld. Er zijn nu 885 verzamelcontainers in gebruik, 583 voor gescheiden afvalsoorten en 302 voor restafval.

Wat gaan we nog doen?

We richten ons nu op de laatste locaties, waar we maatwerk moeten leveren. Dit zijn individuele straten en appartementengebouwen waar we de beste locatie voor ondergrondse containers en de beste manier van gescheiden afvalinzameling nog moeten bepalen. Om hier toch ook al over te kunnen gaan op het Nieuwe inzamelen, zijn hier tijdelijk voorzieningen geplaatst.  

Waarom het Nieuwe Inzamelen

In bijna de hele gemeente is het Nieuwe Inzamelen nu geïntroduceerd, zodat u dicht bij huis uw afval kunt scheiden. Door het afval te scheiden verbranden we minder restafval en houden we meer grondstoffen over voor nieuwe producten .

Dat is beter voor het milieu en tegelijk kunnen we hiermee de kostenstijging voor afval beperken. Afval verbranden kost ons geld en we moeten er ook nog eens extra verbrandingsbelasting voor betalen aan het Rijk. Voor gescheiden afval, zoals PMD, textiel en papier, krijgen we geld én besparen we op de verbrandingskosten. Dus hoe meer afval we scheiden, hoe beter!

Wat betekent dit voor u?

  • Gescheiden afval, zoals GFT, PMD en papier, houdt u apart en gooit u weg in één van uw containers aan huis. In sommige wijken is dit in ondergrondse containers vlakbij.
  • Het restafval dat na het scheiden overblijft, brengt u naar een ondergrondse container in de wijk. 
  • Glas en textiel brengt u naar een container op een milieuparkje aan de rand van de wijk of bij het winkelcentrum.