Terug naar het overzicht

Groenzoom onderdeel van Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is uitgebreid met de Groenzoom en vijf andere locaties. De uitbreidingen met zowel recreatie-, agrarisch en weidevogelgebied passen goed bij dit landschap. Juist in dit drukke stukje Zuid-Holland is dat van groot belang. 

Wethouder Peter Hennevanger

De Groenzoom is het groengebied tussen Pijnacker en Berkel. Het is onderdeel van onze gemeente en Lansingerland. Wethouder Peter Hennevanger is blij dat het nu bij het bijzonder provinciaal landschap hoort:

“Het is een erkenning dat de Groenzoom van waarde is voor de regio. Voor ons weer een extra impuls om het gebied te behouden en te versterken. We hadden al langer de wens om dit gebied bij het bijzonder provinciaal landschap te voegen. Tot nu toe behoorde alleen het Oude Leedegebied en de Bergboezem tot dat gebied. De hele Groenzoom is een logischer begrenzing. Bovendien sluit het landschap van de Groenzoom mooi aan op dat van Midden Delfland”. 

Uitbreiding in de regio

Naast de Groenzoom wordt het gebied versterkt met zes locaties uit omliggende gemeenten: Kerkbuurt (gemeente Schiedam), Dakpark A4 (gemeente Rotterdam), het Kraaiennest (gemeente Midden-Delfland), de Zeven Gaten (De Lier. gemeente Westland) en Kerkpolder (Schipluiden, gemeente Midden-Delfland). Doel is om de bijzondere waarden van dit agrarisch polderlandschap te versterken met koeien en weidevogels als kerngebied, maar ook ruimte, rust en recreatie, natuur en water. Zo kunnen we de drukke en dichtbevolkte Metropoolregio Rotterdam Den Haag open en groen houden en nog toegankelijker, bekender en waardevoller maken voor de ruim twee miljoen inwoners in en rond dit gebied.

Bord Bijzonder Provinciaal landschap