Terug naar het overzicht

Gezocht: mensen met een hart voor milieu en data

Bent u ook benieuwd of bezorgd hoe het staat met de luchtkwaliteit in Pijnacker-Nootdorp? Doe mee met het burgermeetnet Pijnacker-Nootdorp! We zoeken vrijwilligers die een meetkastje aan hun huis willen hangen en mensen om dit initiatief te coördineren of ondersteunen. Een uurtje per maand is genoeg.

De leefomgeving staat steeds meer onder druk, door bijvoorbeeld groeiende inwoneraantallen, meer bedrijvigheid en intensiever transport. Hoe gezond is de lucht in onze groene gemeente? De overheid werkt via www.SamenMeten.nl samen met burgermeetnetten om meer data en daardoor betere inzichten te verkrijgen. Daar willen wij aan meedoen in Pijnacker-Nootdorp.

Hoe werkt het burgermeetnet?

We beginnen met het meten van fijnstof (PM10 en PM2.5) in combinatie met luchtvochtigheid op 10 locaties. De data wordt automatisch verzonden naar SamenMeten.nl. Enkele personen in het burgermeetnet analyseren onze data. Als groep bespreken we dan de meetresultaten onderling, maar ook met andere burgermeetnetten, de provincie en met de gemeente.

Goede aanvulling op het landelijke meetnet

Wethouder Frank van Kuppeveld staat positief tegenover het burgermeetnet: “Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor onze gezondheid. Zeker voor een gemeente midden in de drukke Randstad. Met een burgermeetnet verzamelen we meer informatie over de luchtkwaliteit, en tegelijkertijd worden inwoners zich ook meer bewust van dit onderwerp.” Ook het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp is nauw betrokken en ziet de meerwaarde van een eigen meetnet. Paul Clabbers namens het milieuplatform: “Een eigen meetnetwerk in onze eigen buurten en straten is een goede aanvulling op de informatie uit het landelijke meetnet.”

Interesse of vragen?

Neem contact op met Daniël de Wolf via d.dewolf@pijnacker-nootdorp.nl.

Meetkast