Terug naar het overzicht

Gewijzigde vaststelling Verzamelplan 2020/2021 en besluit hogere grenswaarden

Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ is gewijzigd vastgesteld en ligt vanaf 1 juli 2021 tot 12 augustus 2021 ter inzage. 

Het college heeft ook de hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld voor Zuideindseweg 24: de herbouw van een bestaande woning en ontwikkeling gebied Hollands Hoftuyn. Het besluit ligt vanaf 1 juli 2021 tot 12 augustus 2021 ter inzage.

Lees meer op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en bekijk de stukken van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.