Terug naar het overzicht

Gemeenteraad besluit over burgerinitiatief

Eind maart 2021 ontving de gemeenteraad het burgerinitiatief ‘Visie op groen in het buitengebied’. Drie enthousiaste inwoners stelden het burgerinitiatief op. Twintig mede-inwoners gaven aan het initiatief te ondersteunen.

Visie op groen buitengebied

De initiatiefnemers waren van mening dat de gemeente een visie op groen in het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp miste en vroegen het gemeentebestuur een visie op te stellen. Daarbij gaven de inwoners verschillende bouwstenen mee voor de op te stellen visie.

Advies van college

De initiatiefnemers kregen in mei 2021 de gelegenheid hun burgerinitiatief toe te lichten tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Vervolgens besprak de raad het initiatief voor de eerste keer. Daarbij was de raad van mening dat advies van het college van burgemeester en wethouders (B&W) nodig was om een goede bespreking te kunnen houden.

Reageren op advies

Het advies van het college van B&W is in oktober ontvangen, waarna de gemeenteraad in november opnieuw over het burgerinitiatief en het advies heeft gesproken. Voorafgaande aan de bespreking hebben de indieners van het initiatief de gelegenheid gekregen te reageren op het advies van het college.

In december nam de gemeenteraad een besluit over het burgerinitiatief. De uitkomsten zijn:

  • Het college van B&W stelt omgevingsprogramma ‘groen’ op waarbij het burgerinitiatief ‘Visie op groen in het buitengebied’ wordt betrokken;
  • Bij het opstellen van het omgevingsprogramma ‘groen’ worden de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, de gemeenteraad en andere belangstellenden in de gemeente betrokken;
  • Aan het begin van het proces biedt de wethouder een zogenaamde ‘kaderstellende notitie’ aan de gemeenteraad aan. Met deze notitie kan de raad de uitgangspunten van het op te stellen omgevingsprogramma ‘groen’ bespreken en vaststellen. Ook stelt de raad met deze notitie de kaders van het te doorlopen participatieproces vast.