Terug naar het overzicht

Enquête over fietsen in de gemeente

De gemeente wil fietsen voor iedereen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom werken we aan een nieuw fietsplan. Al veel inwoners hebben tips en tops gegeven over de huidige situatie. Graag horen we ook uw mening over het fietsen in de toekomst. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Waar moet de gemeente op inzetten? Vul voor 4 maart de enquête in via www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

Komende tien jaar

Het fietsplan beschrijft de toekomst van het fietsen in onze gemeente voor de komende tien jaar. Het gaat in op fietsveiligheid, fietsparkeren, fietsbeleving en nieuwe vormen van fietsen. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Alleen samen met inwoners en gebruikers kunnen we werken aan het nog fietsvriendelijker maken van onze mooie gemeente.

800 reacties

Al eerder vroegen we u via het digitaal fietsplatform tips en tops te geven over het fietsen in onze gemeente. Daarop zijn meer dan 800 reacties binnengekomen. We zijn daar als gemeente ontzettend blij mee! Het geeft ons een completer beeld van de huidige situatie. We kunnen zo onze acties beter toespitsen op uw behoeften. 

Visie op toekomst

De volgende stap is het vormen van een visie op de toekomst van het fietsen in de gemeente. Daarbij nemen we uiteraard alle reacties van het fietsplatform mee. Daarnaast horen we graag wat uw ideeën zijn over de toekomst. Wat vindt u belangrijk?

Jeroen op de fiets