Terug naar het overzicht

Eigenaren voertuigen gezocht

Aan de Vossenzoom in Pijnacker staat al enige tijd een aanhangwagen in de openbare ruimte. Langs de Gildeweg in Nootdorp gaat het om een caravan. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om voertuigen zonder kenteken.

Vernietiging

Wij roepen de eigena(a)r(en) deze binnen één week na publicatiedatum te verwijderen. Daarna gaan wij over tot bestuursdwang. Hierbij worden de voertuigen – zo mogelijk – op kosten van de eigenaar verwijderd en vernietigd.