Terug naar het overzicht

Eén loket voor aanpak werkloosheid door corona

Sinds eind juli is het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) er voor mensen die door COVID-19 na 12 maart hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Mobiliteitsteam

Het mobiliteitsteam helpt werknemers en ondernemers met opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Er is speciale aandacht voor starters op de arbeidsmarkt, mensen met een taalachterstand en mensen die extra steun nodig hebben om aan werk te komen. De steun kan onder meer bestaan uit begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaanadvies, om- of bijscholing en hulp bij schulden.

Contact en meer informatie

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen voor steun contact opnemen met het mobiliteitsteam. Dit kan via het telefoonnummer van de gemeente Zoetermeer 14 079 en e-mail rmt@zhcwerkt.nl. Meer informatie staat op www.zhcwerkt.nl/mobiliteitsteam.

kaartje werkgeversservicepunt