Terug naar het overzicht

Een kijkje in de wereld van een mantelzorger

Werk jij als mantelzorger, dan weet je als geen ander wat hier allemaal bij komt kijken. Maar niet iedereen heeft hier weet van. Wat maakt het mooi? Wat zijn de uitdagingen en waar kun je als mantelzorger terecht voor ondersteuning en informatie? De Nootdorpse Corinne van Kuilenburg (53) is mantelzorger voor haar moeder en deelt haar verhaal.

Ik doe het niet voor waardering, ik doe het voor mijn ouders

Corinne van Kuilenburg

Corinne is een werkende mantelzorger, die zorg verleent aan haar beide ouders die nog zelfstandig thuis wonen. “Mijn moeder (82) vertoonde plots heel verward gedrag. We hebben toen direct aan de bel getrokken. In eerste instantie dacht men aan een delier (plotselinge verwardheid). Uiteindelijk is vastgesteld dat ze Alzheimer (dementie) heeft. Je wereld staat dan toch opeens op zijn kop. Ook voor mijn vader (77) die zelf voorverschijnselen van dementie heeft.” Gelukkig wist Corinne uit eigen ervaring waar ze terecht kon. “Ik heb, als medewerker publiekszaken van de gemeente Lansingerland, misschien wel het geluk dat ik bekend ben met begrippen zoals mantelzorg, WMO* en WLZ**. Ik weet in grote lijnen welke wegen ik moet bewandelen, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.”

Improviseren

Als moeder van twee kinderen, met daarnaast een baan, brengt de zorg voor haar ouders de nodige uitdagingen met zich mee. “Het is improviseren. Het is schakelen tussen diverse instanties, veel regelwerk met de huisarts, zorgaanbieders, de apotheek, etc. Ondertussen draait alles door: mijn werk, het huis, mijn kinderen, mijn man. Dat is niet altijd eenvoudig. En dan heb ik het nog niet over de uitdagingen die Corona – voor iedereen – met zich heeft meegebracht. Mijn moeder kan zich niet altijd meer verplaatsen in wat er allemaal gebeurt om haar heen. Dat is vooral lastig als we naar het ziekenhuis gaan. Mijn vader kan dan niet mee als begeleider. Ook het niet knuffelen en afstand houden is en blijft een uitdaging tijdens de bezoeken aan mijn ouders.”

Van WMO naar WLZ

Hoewel Corinne haar weg wist te vinden naar de ondersteuning vanuit de WMO, verliep niet alles even soepel: “De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft voor ons heel snel hulp geregeld. In dezelfde week dat ik de melding maakte, is er direct vanuit de WMO persoonlijke en huishoudelijke hulp geregeld. Dat was natuurlijk super fijn. Maar het schakelen tussen de instanties is toch wel een probleem. De WMO die per 1 december 2020 eindigde liep niet vlekkeloos over naar de WLZ. Dit volgde pas eind januari. Daarnaast geldt dat het verschil tussen de WMO en WLZ lang niet altijd duidelijk is. Maar er verandert financieel wel veel. De kosten gaan behoorlijk omhoog. Dat zou je graag eerder weten. Dus wat dat betreft ligt er voor gemeenten een schone taak om meer aandacht te besteden aan de WMO én aan de overgang van WMO naar WLZ: Wat is het? Hoe werkt het? En van welke ondersteuning kunnen mensen gebruikmaken?”

Vertrouwde plek

Al met al komt er veel op je af als mantelzorger. Krijgen mantelzorgers eigenlijk wel voldoende waardering? “Dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Waardering is niet waarvoor ik het doe. Ik denk dat dit voor de meeste mantelzorgers geldt. Ik vind het belangrijk dat mijn ouders zo lang mogelijk en op een veilige manier op een vertrouwde plek kunnen blijven wonen. In hun eigen omgeving en met hun eigen spulletjes. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik dit voor mijn ouders doe. Zij hebben ook altijd goed voor mij gezorgd. En nu zorg ik voor hen. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Er zijn gelukkig meer mensen die voor mij en mijn ouders klaar staan: mijn broer, mijn man, mijn 19-jarige dochter, vrienden, buren, maar ook niet te vergeten de huisarts en de zorgverleners.” 

Voldoening

Staat het werk van een mantelzorger dan alleen in het teken van uitdagingen? “Zeker niet”, stelt Corinne. “Ik denk er zelfs over na om (ooit) als vrijwilliger mantelzorg te verlenen. Ik vind het namelijk heel mooi om iemand te kunnen helpen, zodat hij of zij zo lang mogelijk veilig in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Bovendien haal ik in mijn huidige rol als mantelzorger veel voldoening uit de mooie momenten. Mijn moeder heeft gelukkig ook nog goede periodes en kan ook nog echt genieten van haar man, kinderen en kleinkinderen. Daarnaast geeft het mij heel veel voldoening om te zien dat mijn ouders nog bij elkaar kunnen wonen. Zij zijn dit jaar 57 jaar getrouwd. Natuurlijk realiseren wij ons ook wel dat er een moment gaat komen dat mijn moeder in een zorginstelling terecht komt. Maar tot die tijd genieten we van de mooie momenten die ons nog gegeven zijn, mede dankzij alle hulp die we krijgen!”


Mantelzorg is de zorg voor een oudere, een zieke of een gehandicapte door familieleden, vrienden, kennissen en/of buren. Het gaat hierbij om langdurige en onbetaalde zorg. Denk aan een dochter die elke dag voor haar oude vader kookt of iemand die de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn chronisch zieke vrouw helpt met haar persoonlijke verzorging. Ook een schoolgaande tiener die vaak in het huishouden bijspringt omdat de ouders hiervoor te ziek zijn, is een mantelzorger. Bent u op zoek naar meer informatie, ondersteuning of wilt u mantelzorger worden? Kijk dan op www.pijnacker-nootdorp.nl/mantelzorg


*WMO: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. 

**WLZ: Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om mensen die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Zorg vanuit de Wlz kan ook in de thuissituatie plaatsvinden als u dat wilt en de thuissituatie hiervoor geschikt is.