Terug naar het overzicht

De processierups bezoekt ook dit jaar weer onze gemeente

Ook dit jaar bezoekt de processierups ons land en dus ook onze gemeente. De processierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen. In Nederland krijgen we hier steeds vaker mee te maken. Dit komt bijvoorbeeld door de veelvuldige aanplant van eiken langs wegen en singels en de afname en afwezigheid van natuurlijke vijanden. Ook verstedelijking, verlies aan leefgebied en klimaatverandering speelt een rol.

Maatregelen

De processierups geeft overlast en is schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren. Als gemeente nemen we daarom maatregelen om overlast van de processierups te beperken.

De gemeente hanteert drie methoden om de processierups te bestrijden:

  1. Ecologische methode: door meer nestkastjes op te hangen en waar mogelijk het maaibeleid aan te passen krijgen de natuurlijke vijanden van de rups de kans om zich te ontwikkelen. Daarnaast zorgt deze methode voor meer biodiversiteit.
  2. Preventieve methode: door het verspreiden van nematoden (aaltjes) op locaties met veel eiken. Deze aaltjes zijn een van de natuurlijke vijanden van rups. De nematoden worden na 10 april in de avonduren en onder de juiste weersomstandigheden aangebracht.

Deze preventieve methode wordt zorgvuldig toegepast om overlast op drukbezochte locaties te beperken. Zo volgt de gemeente de voorwaarden zoals de Wet Natuurbescherming die omschrijft. Ook wordt de beheerkaart van de Vlinderstichting geraadpleegd en volgt zij het advies zoals omschreven staat in de leidraad die het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omschrijft.

Op onderstaande locaties zal de gemeente dit jaar de processierups preventief behandelen:

  • Nootdorp, De Poort;
  • Nootdorp, Hoefsmid en Koperslager;
  • Pijnacker, Sportlaan;
  • Delfgauw, Laan van Ruijven;
  • Delfgauw, recreatie bosgebied Ruijven langs het fietspad bij Urban sportveld.
  1. Curatieve methode: door de rupsen weg te zuigen en op een juiste manier af te voeren. Dit wordt uitgevoerd door een aannemer uit de buurt na constatering van ambtenaren uit het wijkteam of na een melding uit het Meldpunt Leefomgeving.

Meer informatie

Elke rups bevat zo’n 700.000 brandharen. Zowel door direct als indirect contact met huid- en/of slijmvliezen (ogen) met de brandharen kunnen mensen en (huis)dieren aan deze brandharen worden blootgesteld. Doordat de brandharen weerhaakjes hebben, kunnen zij zich vastzetten in de huid, ogen, neus, keel en bovenste luchtwegen. Dit kan irritaties veroorzaken. Meer informatie staat op de website van de GGD Haaglanden.

Meldpunt Leefomgeving

Heeft u een nest van de processierups gezien en of gevonden? Geef dit dan door aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving.

Hoveniersbedrijf

Heeft u in uw eigen tuin last van de processierups? Neem dan contact op een hoveniersbedrijf. Dat kan meedenken hoe de rups uit uw tuin te verwijderen is.

Eikenprocessierups
Eikenprocessierups