Terug naar het overzicht

Björn Lugthart geïnstalleerd als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp

Maandag 17 januari is tijdens een bijzondere raadsvergadering de heer Björn Lugthart door Commissaris van de Koning Jaap Smit geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Foto’s: Cok van den Berg

Björn Lugthart wordt beëdigd als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp door commissaris van de koning Jaap Smit. Voorzitter Weerheim en griffier Van der Lugt kijken toe
Commissaris van de koning Jaap Smit tekent het beëdigingsdocument terwijl burgemeester Lugthart toekijkt.

Felicitaties

U kunt uw felicitaties of gelukwens aan Björn Lugthart digitaal sturen via het e-mailadres installatieburgemeester@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker.

burgemeester Björn Lugthart speecht achter een katheder met daarop het logo van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Speech van Björn Lugthart

“Geachte leden van de gemeenteraad, Commissaris van de Koning, kabinetschef, wethouders, familie, vrienden en niet in de laatste plaats inwoners.

Beste mensen: Goedenavond!

Dank voor de mooie woorden en het warme welkom.

Ik heb dat warme welkom vanaf mijn eerste kennismaking overal in de gemeente mogen ervaren.

Ik ben vereerd om hier vanavond te staan. En trots om de burgemeester van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en het buurtschap Oude Leede te mogen zijn.

Graag wil ik nog even stilstaan bij de mensen die hier vanavond helaas niet bij kunnen zijn. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de culturele sector, vrienden en familie. Toch is fijn dat we elkaar vanavond, zij het erg beperkt en via de stream kunnen ontmoeten.

De afgelopen maanden, maar zeker de laatste weken waren bijzonder en enerverend. Een periode van terug- en vooruitkijken wisselden elkaar in hoog tempo af. Kennismaken en afscheid nemen gingen hand in hand. Ik sluit een periode van twaalf jaar af, met hoogte- en dieptepunten, mooie en bijzondere ontmoetingen en waardevolle contacten. Het is een periode waarin ik veel geleerd heb en waar ik met veel plezier en dankbaarheid op terugkijk.

En nu, nu kijk ik vooruit. Nu sta ik hier in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar ik met veel enthousiasme begin aan een mijn opdracht die ik hier te doen heb.

Ik wil u leden van de gemeenteraad hartelijk danken dat u mij hebt willen voordragen als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp en daarmee als voorzitter van uw raad, het hoogste orgaan in deze gemeente.

Veelvuldig werd mij de afgelopen weken gevraagd waarom Pijnacker-Nootdorp? En iedere keer verbaasde ik dan mij over die vraag. Want mensen die dat vragen kennen Pijnacker-Nootdorp blijkbaar niet. Anders zouden ze wel weten dat Pijnacker-Nootdorp een groeigemeente is met zoveel prachtigs, ambitie en potentie. Ik ben tegelijkertijd blij met die vraag, want dit biedt een mooie kans om Pijnacker-Nootdorp op de kaart te zetten.

Want het buurtschap Oude Leede en de drie kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw bieden de rust en de groene omgeving van een dorp, maar met een divers aanbod aan winkels, horeca, evenementen en cultuur.

Vanuit iedere plek in Pijnacker-Nootdorp ben je met de fiets binnen vijf minuten in de natuur. Afgelopen zomer heb ik kilometers gefietst om de gemeente goed te leren kennen en ik vond het echt fantastisch!

En vanuit mijn rol als bestuurder in de regio ken ik Pijnacker-Nootdorp ook, als een coöperatieve en constructieve samenwerkingspartner. Het getuigt van een ondernemende en innovatieve houding. En dat is ook terug te zien in de lokale economie, waarbij Pijnacker-Nootdorp zich als derde glastuinbouwgemeente van Nederland onderscheidt. De combinatie van ondernemerschap en relativeringsvermogen is wat deze sector, maar zeker ook deze gemeente groot maakt. Dat is iets om echt trots op te zijn.

En leden van de gemeenteraad, dat kunt u op uw conto schrijven. Complimenten, wat heeft u het de afgelopen jaren goed gedaan. Wat is het hier ontzettend mooi wonen, werken en recreëren!

En als mij wordt gevraagd wat  anders kan, dan is het dat de regio ook weet hoe geweldig het hier is. Het imago en de identiteit van Pijnacker-Nootdorp kunnen versterkt worden. Daar zet ik mij graag voor in. En natuurlijk doe ik dat in samenspraak met de gemeenteraad, het college, inwoners, verenigingen en ondernemers.

Toen ik de profielschets van de nieuwe burgemeester las, sprak mij meteen aan dat deze mede tot stand gekomen is met de input van meer dan 550 inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zij hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden. Mijn stellige overtuiging is dat een samenleving gemaakt wordt samen met elkaar. Dat is voor mij een belangrijke kernwaarde. Inwoners, ondernemers en organisaties weten als geen ander wat het beste voor hun dorp, hun wijk of hun straat is. Ik wil iedereen die de tijd heeft genomen om input te geven op het profiel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid en ik hoop spoedig persoonlijk kennis te maken.

In de profielschets vraagt uw gemeenteraad om een burgemeester die niet zomaar burgemeester wil zijn, maar iemand die burgemeester wil zijn van Pijnacker-Nootdorp. Iemand die van Pijnacker-Nootdorp gaat houden. Een burgemeester die de gemeente door en door leert kennen, zichtbaar is en weet te verbinden. Die de belangen van de gemeente behartigt én samenwerking zoekt in de regio om de positie van de gemeente te versterken. Dat is het profiel waar ik mezelf in herken. Ik kan en wil hier heel graag een bijdrage aan leveren.

In de regio zal ik de ambassadeur zijn van deze prachtige gemeente, ik zal de belangen behartigen en samenwerking zoeken. Samen wil ik de gemeente met trots verder brengen. Van buiten naar binnen. Mijn ervaring is dat je met een heldere ambitie zaken samen verder kunt brengen. Door kansen te benutten en zaken aan elkaar te verbinden. Maar zeker niet in de laatste plaats door zelf kansen te creëren.

Ik zal een toegankelijke burgemeester zijn, die luistert en meedenkt. Mensen kennen mij als iemand met oog en oor voor wat er speelt en als oplossingsgericht, waarbij ik ook doorpak als de situatie daar om vraagt. Daarbij ben ik altijd op zoek naar wat bindt, wat het gemeenschappelijk doel kan zijn en hoe verschillen kunnen worden overbrugd. Mijn deur staat altijd voor iedereen open. En als die deur dicht is omdat ik in gesprek ben, dan kunt u mij altijd een mailtje sturen en dan maken we een afspraak!

Beste mensen,

Hier staat een burgemeester die staat te popelen om verder te bouwen aan de aller mooiste en groenste gemeente in de regio Haaglanden. Een burgemeester die er voor inwoners en ondernemers is. In moeilijke tijden als dat nodig is, maar ook in mooie tijden. Ik wil er zijn als er iets te vieren is, maar ook als er verdrietige omstandigheden zijn.

De komende tijd zal ik gebruiken om via ontmoetingen de samenleving van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede goed te leren kennen.

Leden van de gemeenteraad, daar heb ik u bij nodig. U bent het hoogste orgaan, u kent de gemeente het beste. Ik heb uw hulp nodig, bij het leren kennen van de gemeente, de inwoners, de ondernemers, partners en verenigingen maar zeker ook als het thema’s als ondermijning en openbare orde betreft. Leden van de gemeenteraad: neem mij vooral mee op werkbezoek, ik ga zeer graag met u mee, om mensen te ontmoeten. Op straat, bij de sportvereniging, bij de winkelier op hoek om hun verhalen te horen. Waar ze blij mee zijn, waar zij zich zorgen over maken, welke plannen ze hebben. Ik kijk uit naar die inhoudelijke gesprekken.

Naast het feit dat Pijnacker-Nootdorp een prachtige gemeente is zijn er ook veel uitdagingen en kansen de komende jaren. De gemeenschap is de laatste tien jaar qua omvang en samenstelling wezenlijk veranderd en dat werkt door in de behoeften die er leven. Ten aanzien van voorzieningen en het ruimtegebruik. Ook het takenpakket van de gemeente breidt zich al jaren uit met nieuwe en complexe taken in het sociale en ruimtelijke domein. Doorgaans moeten de nieuwe taken met minder middelen dan voorheen en samen met ketenpartners worden uitgevoerd.

Pijnacker-Nootdorp staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven, zoals:

  • de omgevingswet;
  • het sociaal domein;
  • afvalverwerking;
  • 4.000 nieuwe woningen;
  • de energietransitie.

Voor een deel van deze opgaven staan we als gemeente alleen. Andere doen we samen met de omliggende gemeenten, de provincie, de veiligheidsregio, de MRDH en andere samenwerkingsverbanden waar we als gemeente aan meedoen.  

Al deze opgaven voltrekken zich tegelijkertijd. Het is een uitdaging om de schaarse ruimte goed te verdelen, om financieel gezond te blijven en in verbinding te zijn, met oog voor welzijn van mens en dier.

Zoals ik al zei, de eerste kennismakingen de afgelopen maanden voelen voor mij als een warm bad. Ik werd met open armen ontvangen en ik heb enorme zin om aan de slag te gaan.

Ik wil vanaf deze plek Francisca Ravestein hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de gemeente heeft betekend! Met recht kan ik zeggen dat zij haar sporen heeft nagelaten. Francisca, jij hebt je geweldig ingezet en goed voor Pijnacker-Nootdorp gezorgd. Ik tref een welvarende en bloeiende gemeente aan. Jij vond het niet wenselijk dat een nieuwe burgemeester start na aanvang van een nieuw college waarbij er al een coalitieakkoord ligt. Daarmee maak je het mogelijk dat ik mij kan inwerken en alle stappen kan meemaken rondom de verkiezingen. Voor mij als opvolger is het fijn om zo te kunnen beginnen.

De afgelopen weken hebben we goede gesprekken gevoerd, waarin we de thema’s in de gemeente uitgebreid hebben besproken. Dankjewel Francisca voor de gastvrijheid bij jou thuis en alle tijd die je hebt genomen voor een warme overdracht, ik heb dat enorm gewaardeerd, heb er veel aan gehad en vond het bovenal erg gezellig. Je hebt aangegeven dat ik altijd welkom ben, dus wij gaan elkaar zeker nog zien. Vol enthousiasme zal ik het stokje van je overnemen en zorgen voor een waardige opvolging.

Dames en heren,

We hebben er allemaal al een hele avond opzitten. Ik zal mijn verhaal dan ook afronden. Genoeg gepraat, aan de slag!

Ik wens allen hier wel thuis, en mensen thuis dank voor het volgen. Graag tot spoedig ziens ergens in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw of het buurtschap Oude Leede.

Ik sluit deze bijzondere raadsvergadering.”