Terug naar het overzicht

Binnenkort start de pilot omgevingsplan Tolhek

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Pijnacker-Nootdorp bereidt zich daar op voor met het maken van een Omgevingsvisie. Ook starten we met een eerste omgevingsplan voor de woonwijk Tolhek. Dat noemen we een pilot. We werken en leren graag samen met u: de inwoners, ondernemers en andere bij de wijk betrokken partijen. Zo komen we samen tot een goed resultaat.

Denkt u met ons mee?

Een goede pilot kunnen we als gemeente niet alleen. We willen bewoners van Tolhek hier graag vanaf het begin bij betrekken. Net zoals ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden. Dit doen we voordat we het omgevingsplan echt gaan maken. Als eerste vragen we aan u wat u waardeert in de wijk Wat vindt u waardevol voor uw wijk en wat maakt het wonen zo prettig? Denkt u bijvoorbeeld aan het groen in de wijk, de bestrating en andere verharding, de uitstraling van verschillende woningen enzovoorts. Op die informatie bouwen we mede het omgevingsplan. We vertalen dat in regels die beschermen wat we met elkaar belangrijk vinden in de wijk.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot vindt u onder : www.pijnacker-nootdorp.nl/omgevingsplantolhek.

Tolhek

Straat in Tolhek