Terug naar het overzicht

Bijdrage Woningbouwimpuls voor Pijnacker

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de derde ronde van de Woningbouwimpuls een bedrag van 1,8 miljoen toegekend aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit is bedoeld voor de versnelde bouw van projecten die voor het grootste deel uit woningen bestaan voor starters en mensen met een middeninkomen. 

500 woningen in Centrumlijn

Voor Pijnacker is een bijdrage beschikbaar gesteld voor het project Centrumlijn. De ambitie voor deze wijk is hoog: een levendig en sociaal veilig milieu, duurzaam, groen en klimaatadaptief ingericht.

Het totaal aantal woningen in Centrumlijn Noord en Zuid is minimaal 500, waarvan

  • 40% sociale huurwoningen;
  • ongeveer 40% middeldure huur- en bereikbare koopwoningen en;
  • ongeveer 20% dure woningen.

Mobiliteit

Het parkeren voor auto’s, fietsen en scooters wordt in Centrumlijn Noord opgelost in de mobilityhub; een gebouwde (half)verdiepte of bovengrondse parkeervoorziening, aangevuld met maximaal 500 m2 ruimte voor gemaksdiensten (bijvoorbeeld pakketservice, fietsreparatie, coffee to go) voor bewoners en OV-gebruikers. Ook in Centrumlijn Zuid wordt het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht opgelost.

Planning

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure. Halverwege 2022 verwachten wij een partij geselecteerd te hebben die het project gaat realiseren. Het streven is om met de  bouw van de eerste sociale woningen te starten in de zomer van 2023.