Terug naar het overzicht

Besluit over realisatie Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker uitgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stelt het besluit over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum uit en legt deze nog niet voor aan de gemeenteraad. De reden hiervoor is dat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk, waardoor er financiële tekorten zijn voorzien vanaf 2026. Het college wil eerst samen met de gemeenteraad een goed totaaloverzicht hebben van de financiële situatie voor de komende jaren, voordat een besluit genomen kan worden.

Projectwethouder Frank van Kuppeveld had met het college graag dit voorjaar een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad over het Sociaal Cultureel Centrum, maar dat is op dit moment niet verstandig:

Toen we met dit project begonnen, stonden we er als gemeente financieel goed voor. Doordat we nu veel minder geld krijgen van het Rijk, staat de gemeente vanaf 2026 voor financiële uitdagingen. Het Sociaal Cultureel Centrum is een grote uitgave. Het is daarom belangrijk dat het college samen met de gemeenteraad eerst een totaalbeeld van alle toekomstige kosten voor onze gemeente bespreekt. Pas daarna kunnen we goed afwegen of er voor de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum voldoende budget is.

Nieuwe planning

In de loop van het jaar wordt meer duidelijk welk bedrag de gemeente van het Rijk krijgt. Zoals de planning er nu uitziet, staat het besluit over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum in september 2024 op de agenda van de gemeenteraad. De financiële gevolgen worden daarna meegenomen bij de behandeling van de begroting die in november 2024 besproken wordt in de gemeenteraad.

Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker