Terug naar het overzicht

AutoMaatje eind 2022 van start in Pijnacker-Nootdorp

Even boodschappen doen of een partner in het verpleeghuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp – op verzoek van de gemeenteraad, bij motie van het CDA -besloten SWOP financieel te ondersteunen met het project Automaatje. Dit landelijke initiatief van de ANWB is, in samenwerking met lokale welzijnsorganisaties en vrijwilligers, opgezet om mensen mobiel en sociaal actief te houden. Inmiddels is AutoMaatje al in ruim 100 gemeenten actief. Het is de bedoeling dat AutoMaatje vanaf december actief zal zijn in onze gemeente.

Hoe werkt AutoMaatje?

AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De vrijwilligers rijden in hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding per kilometer van hun passagier. De ANWB is bedenker van dit concept en ondersteunt met software en begeleiding van de chauffeurs. In Pijnacker-Nootdorp zorgt SWOP (Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) voor de vrijwilligers. Lokale organisaties zoals de Rotary Pijnacker-Nootdorp zijn ook betrokken.

Meer dan alleen vervoer

Wethouder Marieke van Bijnen is erg enthousiast over dit initiatief:

“AutoMaatje is beschikbaar voor alle minder mobiele inwoners van onze gemeente. Zij kunnen op eenvoudige en relatief goedkope wijze hiervan zelfstandig gebruik maken. Bovendien biedt AutoMaatje meer dan alleen vervoer. De chauffeurs bestrijden eenzaamheid, verlagen de druk op mantelzorgers en verstevigen de sociale binding in de buurt.”

Wethouder Marieke van Bijnen