Terug naar het overzicht

250 nieuwe plaatsen voor laadpalen in gemeente

De gemeente heeft in een verkeersbesluit 250 nieuwe plekken aangewezen waar in de toekomst een openbare laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst mag worden.

Overeenkomst met exploitant

De gemeente heeft een overeenkomst met een exploitant die de laadpalen mag plaatsen. Bewoners en werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een laadpaal aanvragen op één van de locaties. Per laadpaal worden dan maximaal twee parkeerplaatsen ingericht waar elektrische auto’s alleen mogen laden.

Elektrisch rijden stimuleren

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. De gemeente wil het elektrisch rijden stimuleren. Elektrische rijders, die geen eigen parkeerplaats hebben bij huis of werkgever, zijn aangewezen op een openbare laadplek. Daarvoor laat de gemeente openbare laadpalen plaatsen. De vastgestelde laadlocaties zijn op zo’n manier verspreid dat er voor iedereen binnen 200 meter een laadplaats is. Op sommige plaatsen zijn meer laadpalen mogelijk zodat er bij toenemend gebruik uitwijkmogelijkheden zijn.

Definitieve locaties

Het ontwerpverkeersbesluit lag van 17 september tot en met 28 oktober 2020 ter inzage. Daarbij had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de locaties. Wel zijn een vijftal locaties na heroverweging niet meer meegenomen in het definitieve besluit.

Het definitieve verkeersbesluit is op 17 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en ligt van 17 december 2020 tot 28 januari 2021 digitaal ter inzage. Kijk hiervoor op www.pijnacker-nootdorpnl/terinzage.

Meer informatie

man bij laadpaal