WijCK

Tussen metrostation Pijnacker Zuid en de Klapwijkseweg ligt de aankomende woonwijk WijCK. In WijCK komen circa 330 woningen, een mobiliteitshub gecombineerd met openbaar gebied. Het plan krijgt dorpse kwaliteiten, waarin duurzaamheid en ontmoeting centraal staan. Start bouw van WijCK is gepland eind 2023.

Woningen

De huizen zijn verdeeld over vier woonblokken. De woningen zijn voornamelijk gericht op het betaalbare segment; circa 40% komt in het sociale segment, 37% in het middensegment en 23% in het hogere segment. In het plan komt ook een multicourt waar jong en oud elkaar ontmoeten en samen sporten.

Mobiliteit

Het gebied krijgt een innovatieve mobiliteitshub. Hier komt voldoende parkeerruimte voor de nieuwe bewoners en voor de P&R-plekken van de mensen die met te metro reizen vanaf station Pijnacker Zuid. In de hub wordt duurzame energie opgewekt voor heel WijCK.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in deze gebiedsontwikkeling. De flora en fauna is afgestemd op de diverse inheemse soorten uit de Groenzoom waarmee het de biodiversiteit verrijkt. Binnen het ontwerp is veel aandacht voor natuurinclusiviteit, hittestress en klimaatadaptatie.

Meer informatie

Ga naar de website woneninwijck.nl.