Oranjepark

Tussen het gemeentekantoor en de wijk Koninginnehof in Pijnacker ligt een gebied dat wij het Oranjepark noemen. Dit gebied staat al jaren op de lijst voor ontwikkeling van woningbouw. Om dit te realiseren worden nu de eerste stappen gezet.

De startnotitie is vastgesteld in de gemeenteraad. Deze notitie geeft inzicht in waarom het gebied wordt ontwikkeld, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Hierin staan ook het proces en de eerste uitgangspunten beschreven.

Ruimtelijke visie

Hoe het Oranjepark eruit komt te zien, is nu nog niet bekend. We gaan daarom voor het Oranjepark een ruimtelijke visie opstellen. Daarin wordt beschreven hoe het gebied er op hoofdlijnen uit gaat zien.

We willen het gehele gebied ontwikkelen met woningbouw. Daarvan wordt minimaal 30% sociaal, mogelijk aangevuld met enkele maatschappelijke functies. In dit proces zullen we omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.

We werken in twee stappen richting een ruimtelijke visie:

  • Eerst stellen we een kaderstellende notitie op, met daarin de eerste kaders en uitgangspunten voor het gebied.
  • De kaderstellende notitie wordt vervolgens verder uitgewerkt tot een ruimtelijke visie.

Inloopbijeenkomsten november 2022

Via inloopbijeenkomsten op 9 en 14 november 2022 hebben wij de inbreng van betrokkenen opgehaald over de herontwikkeling van Oranjepark. Aanwezigen konden op een luchtfoto aangeven wat ze ons mee wilden geven: ideeën, kansen, wensen, zorgen, etc. Deze zaken vindt u terug in het participatieverslag.

Het vervolg

We gaan nu eerst de kaderstellende notitie maken. Daarin worden de kaders en uitgangspunten vastgelegd voor de uiteindelijke ruimtelijke visie. We gebruiken daarvoor:

  • de resultaten van de inloopbijeenkomsten;
  • de uitgangspunten uit de startnotitie;
  • de ruimtelijke analyse;
  • diverse onderzoeken;
  • het gemeentelijk beleid.

We hopen de kaderstellende notitie in april 2023 in concept klaar te hebben. Daarna vragen we omwonenden en andere belanghebbenden weer naar hun reactie erop.

Oranjepark
Het gebied Oranjepark

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar oranjepark@pijnacker-nootdorp.nl

Of bel 14 015 en vraag naar iemand van het projectteam Oranjepark. 

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief