Oranjepark

Tussen het gemeentekantoor en de wijk Koninginnehof in Pijnacker ligt een gebied dat wij het Oranjepark noemen. We willen het gehele gebied ontwikkelen met woningbouw. Daarvan wordt minimaal 30% sociaal, mogelijk aangevuld met enkele maatschappelijke functies. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.


Waar zijn we in het proces?

In augustus 2022 is de startnotitie vastgesteld in de gemeenteraad. Deze notitie geeft inzicht in waarom het gebied wordt ontwikkeld, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Hierin staat ook het proces en de eerste uitgangspunten beschreven.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de Kaderstellende notitie. Deze notitie is in de raad van november 2023 behandeld. De raad heeft daarbij besloten de notitie in gewijzigde vorm vast te stellen. Zij hebben ervoor gekozen om de ambitie voor het aantal woningen te verhogen met 20%, waardoor het nu 180 tot 216 woningen betreft. Daarnaast is besloten om tussen het gemeentekantoor en het spoor tot maximaal acht bouwlagen toe te staan.

De ambities voor de herontwikkeling van Oranjepark zijn nu duidelijk. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het opstellen van de ruimtelijke visie. De ambities uit de Kaderstellende Notitie worden hierin verder uitgewerkt.

Participatie

In november 2022 hebben we twee informatieavonden gehouden om input op te halen voor de Kaderstellende notitie. Deze inbreng, gecombineerd met het gemeentelijke beleid en andere uitgangspunten, is zoveel mogelijk verwerkt in de Kaderstellende notitie. In augustus 2023 is de Kaderstellende notitie ter toetsing aan omwonenden en andere betrokkenen voorgelegd. U kunt alle reacties en antwoorden hierop terugvinden in het participatieverslag bij de raadsstukken van 26 oktober 2023 (agendapunt 5f).

Nu gaan we verder met het opstellen van de ruimtelijke visie. Hierbij betrekken we ook weer de omgeving. Op een later moment laten we u weten hoe u mee kunt denken.

Luchtfoto van het plangebied Oranjepark. Het gebied wordt begrensd door de Koninginnehof, Emmatraat, Oranjeplein, Willem-Alexanderlaan en de Industrieweg.
Het gebied Oranjepark

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar oranjepark@pijnacker-nootdorp.nl

Of bel 14 015 en vraag naar iemand van het projectteam Oranjepark. 

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief