Oranjepark

Tussen het gemeentekantoor en de wijk Koninginnehof in Pijnacker ligt een gebied dat wij het Oranjepark noemen. Dit gebied staat al jaren op de lijst voor ontwikkeling van woningbouw. Om dit te realiseren worden nu de eerste stappen gezet.

De startnotitie is vastgesteld in de gemeenteraad. Deze notitie geeft inzicht in waarom het gebied wordt ontwikkeld, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Hierin staan ook het proces en de eerste uitgangspunten beschreven.

Ruimtelijke visie

Hoe het Oranjepark eruit komt te zien, is nu nog niet bekend. We gaan daarom voor het Oranjepark een ruimtelijke visie opstellen. Daarin wordt beschreven hoe het gebied er op hoofdlijnen uit gaat zien.

We willen het gehele gebied te ontwikkelen met woningbouw. Daarvan wordt minimaal 30% sociaal, mogelijk aangevuld met enkele maatschappelijke functies. In dit proces zullen we omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.

Inloopbijeenkomsten 9 en 14 november

Voor de ruimtelijke visie brengen we als eerste de kaders en ambities in beeld. Daarvoor horen we graag hoe omwonenden of andere betrokkenen het gebied ervaren. Wat vindt u belangrijk? Zijn er verder nog ideeën of wensen? Hiervoor organiseren wij twee inloopbijeenkomsten. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan.

U bent welkom op

  • woensdag 9 november tussen 15.30 en 17.30 uur of
  • maandag 14 november tussen 18.30 en 20.30 uur.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in het bestuurscentrum van het gemeentehuis, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Lukt het niet om langs te komen? U kunt de punten die u ons wilt meegeven ook mailen naar oranjepark@pijnacker-nootdorp.nl. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 25 november.

Oranjepark
Het gebied Oranjepark

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar oranjepark@pijnacker-nootdorp.nl

Of bel 14 015 en vraag naar iemand van het projectteam Oranjepark. 

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief