Oranjepark

Tussen het gemeentekantoor en de wijk Koninginnehof in Pijnacker ligt een gebied dat wij het Oranjepark noemen. We willen het gehele gebied ontwikkelen met woningbouw. Daarvan wordt minimaal 30% sociaal, mogelijk aangevuld met enkele maatschappelijke functies. Om dit te realiseren worden nu de eerste stappen gezet. In dit proces betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden.

In november 2022 hebben we twee informatieavonden gehouden. Er zijn toen wensen en ideeën voor het gebied gegeven door omwonenden en geïnteresseerden. Alle inbreng die we toen hebben opgehaald, is in een verslag verwerkt. In het participatieverslag staat ook aangegeven wat er wel en niet is verwerkt in de concept Kaderstellende notitie.

Concept Kaderstellende notitie

De inbreng van omwonenden en geïnteresseerden is samen met gemeentelijk beleid en andere uitgangspunten, zoveel mogelijk, verwerkt in de concept Kaderstellende notitie. Dit document beschrijft de uitgangspunten, kaders en ambities die de gemeente heeft voor het gebied Oranjepark.


Waar zijn we in het proces?

In augustus 2022 is de startnotitie vastgesteld in de gemeenteraad. Deze notitie geeft inzicht in waarom het gebied wordt ontwikkeld, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Hierin staat ook het proces en de eerste uitgangspunten beschreven.

Op dit moment is het concept van de Kaderstellende notitie klaar. Een document dat de uitgangspunten, kaders en ambities die de gemeente heeft voor het gebied Oranjepark beschrijft. Tot en met 8 september 2023 kon hierop gereageerd worden door inwoners van de gemeente. De reacties worden op dit moment beoordeeld, en waar mogelijk verwerkt.

Als de Kaderstellende notitie door de gemeenteraad is vastgesteld, is de volgende stap om de plannen voor het gebied verder uit te werken in een Ruimtelijke Visie.

Luchtfoto van het plangebied Oranjepark. Het gebied wordt begrensd door de Koninginnehof, Emmatraat, Oranjeplein, Willem-Alexanderlaan en de Industrieweg.
Het gebied Oranjepark

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar oranjepark@pijnacker-nootdorp.nl

Of bel 14 015 en vraag naar iemand van het projectteam Oranjepark. 

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief