Casa Vita (Stanislaslocatie)

Vlak bij het centrum van Pijnacker, aan de Meidoornlaan, komen nieuwbouwappartementen. In het verleden was hier het Stanislascollege gevestigd. 

Welke woningen worden er gebouwd?

Op basis van het bestemmingsplan gaan we uit van de bouw van circa 90 appartementen, waarvan 30 stuks sociale huurwoningen. De belangrijkste doelgroepen voor deze locatie zijn starters en senioren.

Wat is de stand van zaken?

Drie bouwplannen zijn beoordeeld door de gemeente, door direct omwonenden en de wijkvereniging Pijnacker Noord. Projectontwikkelaar Blauwhoed heeft het beste gescoord en de gemeente heeft met hen een overeenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van het plan.

Het plan van Blauwhoed heeft de naam Casa Vita gekregen. Op de website van de projectontwikkelaar vind u alle informatie, www.wonenincasavita.nl.

De projectontwikkelaar gaat samen met de gemeente en de deelnemende woningcorporatie Rondom Wonen het plan verder ontwikkelen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Aanmelden als belangstellende en voor de informatieavond op 13 juli

Aanmelden als belangstellende en voor de informatieavond op 13 juli kan via de website www.wonenincasavita.nl.

Ik heb nog meer vragen. Waar kan ik terecht?

Op de website van Casa Vita staat een overzicht van de veel gestelde vragen, www.wonenincasavita.nl. Kijk eerst of u hier een antwoord op uw vraag kunt vinden.
Heeft u andere vragen? Die kunt u sturen naar info@wonenincasavita.nl. Mocht u er bij Casa Vita niet uitkomen, kunt u mailen naar stanislas@pijnacker-nootdorp.nl.

Wilt u actief meepraten over de uitgangspunten van het plan? Kijk dan op de project-website van Blauwhoed.