Meidoornlaan (Stanislaslocatie)

Vlak bij het centrum van Pijnacker, aan de Meidoornlaan, komen nieuwbouwappartementen. In het verleden was hier het Stanislascollege gevestigd. 

Welke woningen worden er gebouwd?

Op basis van het bestemmingsplan gaan we uit van de bouw van circa 90 appartementen, waarvan 30 stuks sociale huurwoningen. De belangrijkste doelgroepen voor deze locatie zijn starters en senioren.

Wat is de stand van zaken?

Drie bouwplannen zijn beoordeeld door de gemeente, door direct omwonenden en door de wijkvereniging Pijnacker Noord. Op basis van deze beoordelingen heeft de gemeente voorlopig gegund. Tegen deze voorlopige gunning is bezwaar gemaakt door een van de andere projectontwikkelaars. Er is een kort geding gestart bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Nadat de rechtbank half mei 2021 een uitspraak heeft gedaan, is de projectontwikkelaar voor de locatie Meidoornlaan definitief bekend.

De projectontwikkelaar gaat samen met de gemeente en de deelnemende woningcorporatie Rondom Wonen het plan verder ontwikkelen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Hoe meld ik me aan als belangstellende?

Stuur dan een e-mail met uw naam/namen, huidige adres(sen) en leeftijdsgroep (20+, 30+ etc.) naar stanislas@pijnacker-nootdorp.nl
Let op: Uw aanmelding geldt nog niet als inschrijving!
Het inschrijvingstraject komt later via de projectontwikkelaar en de deelnemende woningcorporatie..

Ik heb nog meer vragen. Waar kan ik terecht?

Vragen kunt u sturen naar stanislas@pijnacker-nootdorp.nl