Herinrichting Kerkweg-Veenweg

situatiekaart Kerkweg-Veenweg (tot Laan van Nootdorp)

De gemeente onderzoekt mogelijkheden om de Veenweg, Kerkweg en aansluiting op de Oudeweg verkeersveiliger te maken.

Veel mensen ervaren de weg als onveilig. Dit is vooral op de kruispunten met de Kortelandseweg, Sportparkweg, Koningin Julianastraat en de Molenweg. Dit laatste kruispunt is zelfs al een keer aangepast na de opening van de Braslaan, maar zorgt nog steeds voor onduidelijkheid.

De Kerkweg is een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van het Centrum Nootdorp en de wijken eromheen. Het is dan ook een drukke weg. Het is ook een smalle weg waar weinig ruimte is voor uitbreiding. De weg ligt binnen de 30 km zone van Nootdorp. De verkeersfunctie past meer bij een 50 km/uur weg. Automobilisten rijden vaak ook sneller dan 30 km/uur. Maatregelen als drempels zijn nauwelijks toegepast vanwege trillingsschade aan de oude huizen langs de weg.

Wat gaan we doen met de Kerkweg en Veenweg?

We willen dat de gebruikers van de weg zich veiliger voelen bij het rijden, kruisen en oversteken van de weg. Op dit moment hebben we nog geen inrichtingsplannen. We gaan eerst in gesprek met bewoners en ondernemers.

Inloopavond 31 oktober

Maandag 31 oktober was een tweede inloopavond voor bewoners en ondernemers. Daar werden twee mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd.

Inloopavond 5 juli

Op 5 juli is er een inloopavond geweest voor bewoners en ondernemers die gebruik maken van de weg. We zijn in gesprek gegaan over de verkeersveiligheid en ideeën. Dit hebben we gedaan aan de hand van fotobeelden en tekeningen van de Kerkweg en Veenweg en van wegen elders in het land.

Contact

Voor vragen over het project kunt u mailen naar het projectteam via kerkweg@pijnacker-nootdorp.nl.