Centrumlijn Zuid

In navolging van de ontwikkeling van de wijken Tolhek en Keijzershof in Pijnacker Zuid, zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de locatie Centrumlijn Zuid gestart.

In december 2021 stelde de gemeenteraad het programma vast dat in Centrumlijn Noord (WijCK) en Zuid ontwikkeld zal worden. De bijbehorende presentatie kunt u hieronder downloaden. De plaatjes die in deze presentatie zijn opgenomen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Woningen

Wij vinden het belangrijk om een divers programma met verschillende typen woningen (zowel koop als huur, eengezinswoningen en appartementen) in verschillende prijscategorieën aan te kunnen bieden.

Er is nog niet bekend welke partij deze locatie gaat ontwikkelen. U kunt zich dan ook nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra hierover meer informatie bekend is, zullen wij dit delen.

Voorbereiding bouw

Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, laten we verschillende bodemonderzoeken doen, op basis waarvan de gedeeltelijk vervuilde grond gesaneerd kan worden.

Om deze onderzoeken te kunnen doen, moest het bestaande groen verwijderd worden. Hiervoor is een kapvergunning verleend. Onder begeleiding van een ecoloog is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit houdt in dat bij het verwijderen van het groen rekening is gehouden met de tijdelijke bewoners. Zij hebben de kans gekregen om zich voor het nieuwe broedseizoen te verplaatsen naar een goede nieuwe plek (habitat). De bomen langs de Oude Klapwijkseweg blijven staan.

Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor de benodigde onderzoeken en het voorbelasten. Dit voorbelasten betekent dat er een zandlaag wordt aangebracht, dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Het zandpakket wordt afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Zo wordt stuiven van het zand voorkomen.

Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt om in 2024 te kunnen starten met de woningbouw. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, met als uitgangspunt het parkeren zoveel mogelijk (half)verdiept.


Meer informatie

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Ook kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief. Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl.