Centrumlijn Noord en Zuid

In navolging van de ontwikkeling van de wijken Tolhek en Keijzershof in Pijnacker Zuid, zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de locaties Centrumlijn Noord en Zuid gestart. Hoewel de locaties dicht bij elkaar liggen, vragen ze beiden om een andere aanpak.

In december 2021 stelde de gemeenteraad het programma vast dat in Centrumlijn Noord en Zuid ontwikkeld zal worden.  De bijbehorende presentatie kunt u hieronder downloaden. De plaatjes die in deze presentatie zijn opgenomen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Woningen

Het maken van een goed plan met een passend aantal woningen op de juiste plek in combinatie met een prettige en leefbare openbare ruimte, vergt heel wat teken- en rekenwerk. In samenwerking met stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond hebben wij een model gemaakt, dat als input zal dienen voor de verdere ontwikkeling. NB: dit model is alléén een teken- en rekenmodel, het daadwerkelijke plan kan er anders uit komen te zien. In dit model gaan we uit van ca. 500 woningen in Centrumlijn Noord en Zuid. Voor beide locaties is nog niet precies bekend hoeveel en wat voor woningen er komen en op welke plek, dit maakt onderdeel uit van de verdere planontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk om een divers programma met verschillende typen woningen (zowel koop als huur, eengezinswoningen en appartementen) in verschillende prijscategorieën aan te kunnen bieden.

Hiermee denken wij een gevarieerde wijk te realiseren, met voor ieder wat wils.

Centrumlijn Noord

Het huidige parkeerterrein zal transformeren naar een levendige en duurzame woonomgeving, rond een centraal plein als toegang naar het metrostation. Omdat er voor deze locatie nog geen contracten zijn met een ontwikkelaar, wordt de opdracht voor de ontwikkeling aanbesteed. Dit houdt in dat partijen kunnen inschrijven met een ontwerp en een plan van aanpak en dat de gemeente de meest geschikte partij selecteert om de locatie te ontwikkelen.

De verwachting is dat deze aanbesteding eind 2022 wordt afgerond. De geselecteerde ontwikkelaar zal dan in samenwerking met de gemeente het plan gaan uitwerken, met als richtlijn start bouw in 2023. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de P&R parkeerplaatsen.

De huidige multicourt wordt vervangen door een vergelijkbaar speelveld voor de jeugd.

Centrumlijn Zuid

Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, laten we verschillende bodemonderzoeken doen, op basis waarvan de gedeeltelijk vervuilde grond gesaneerd kan worden.

Om deze onderzoeken te kunnen doen, moest het bestaande groen verwijderd worden. Hiervoor is een kapvergunning verleend. Onder begeleiding van een ecoloog is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit houdt in dat bij het verwijderen van het groen rekening is gehouden met de tijdelijke bewoners. Zij hebben de kans gekregen om zich voor het nieuwe broedseizoen te verplaatsen naar een goede nieuwe plek (habitat). De bomen langs de Oude Klapwijkseweg blijven staan.

Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor de benodigde onderzoeken en het voorbelasten. Dit voorbelasten betekent dat er een zandlaag wordt aangebracht, dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Het zandpakket wordt afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Zo wordt stuiven van het zand voorkomen.

Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt om in 2024 te kunnen In 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt om in 2024 te kunnen starten met de woningbouw. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, met als uitgangspunt het parkeren zoveel mogelijk (half)verdiept.


Meer informatie

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Ook kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief. Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl