Centrumlijn

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van de locatie Centrumlijn Noord en Zuid zijn inmiddels gestart. Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, laten we verschillende bodemonderzoeken doen. Hierdoor kan de gedeeltelijk vervuilde grond gesaneerd worden.

Kapwerkzaamheden

Om deze onderzoeken te kunnen doen, moest het bestaande groen verwijderd worden. Hiervoor is een kapvergunning verleend. Onder begeleiding van een ecoloog is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit houdt in dat bij het verwijderen van het groen rekening is gehouden met de tijdelijke bewoners. Zij krijgen de kans om zich voor het nieuwe broedseizoen te verplaatsen naar een goede nieuwe plek (habitat). In Centrumlijn Zuid is inmiddels het groen gekapt. De bomen langs de Oude Klapwijkseweg blijven staan.

Voorbelasting

Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor onderzoeken en het voorbelasten. Dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Het zandpakket wordt afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Zo wordt stuiven van het zand voorkomen.

Bouwrijp maken in 2023

Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt om daarna te kunnen starten met de woningbouw. In overleg met omwonenden zal de groene en klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte worden vormgegeven.

Heeft u vragen?

In verband met de beperkingen omtrent het coronavirus, is het infocentrum Keijzershof gesloten. U kunt vragen mailen naar keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl