Besluitenlijsten college

Het college vergadert in de regel iedere dinsdagochtend. De collegevergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek of pers.

Vastgestelde besluitenlijsten

Oudere besluitenlijsten

Oudere besluitenlijsten vindt u onder Politiek en Organisatie > College op de archiefwebsite.