Besluitenlijsten college

Het college vergadert in de regel iedere dinsdagochtend. De collegevergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek of pers.

Vastgestelde besluitenlijsten 2020