Terug naar de vorige pagina

Oude Polder - Dierenpension, Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude Polder – Dierenpension’ ligt van 14 januari tot 25 februari 2021 ter inzage.

Plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel grond gelegen in Pijnacker tussen de wijk Tolhek, het 380-Kv-opstijpunt en de N470. Deze grond heeft nu nog de bestemming tennispark met meerdere banen. Een tennispark is echter nooit gekomen. De gemeente wil de grond nu herbestemmen, zodat hier een dierenpension en een groengebied kunnen komen.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling van de kostprijs een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude Polder – Dierenpension’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Meer informatie of vragen? Laat het ons weten

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit bestemmingsplan. Vanwege de coronasituatie organiseert de gemeente nu geen informatieavonden. Dit betekent niet dat u niet in gesprek kan of geen vragen kan stellen. We staan u nog altijd graag te woord! Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 015.