Terug naar de vorige pagina

Ontwerpwijzigingsplan Klapwijkseweg 1a

Vanaf 31 augustus tot 12 oktober 2023 ligt het ontwerpwijzigingsplan Klapwijkseweg 1a ter inzage.

Het plan

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ’Ackerswoude 2014’ en voorziet in de bouw van een nieuwe woning direct ten noorden van de bestaande woning Klapwijkseweg 1a.  

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.
  • De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte.