Terug naar de vorige pagina

Ontwerpomgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’

Het ontwerp voor het wijzigen van het ‘Omgevingsplan gemeente Pijnacker-Nootdorp’, betreft ‘Herziening bruidsschat’, ligt met ingang van donderdag 8 februari tot 21 maart 2024 ter inzage.

Het plan

De herziening van de bruidsschat betreft het laten vervallen van overbodige regelgeving en daarmee het opschonen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Wilt u het plan bekijken?

De bekendmaking van het ontwerpomgevingsplan is digitaal beschikbaar op www.officielebekendmakingen.nl onder besluitnaam ‘Herziening bruidsschat’. Het stuk vindt u op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/locatie en bij de vergaderstukken van de gemeenteraad.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling RBG, team Ruimte via telefoonnummer 14 015.

Wie het omgevingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van de afdeling RBG, team Ruimte via telefoonnummer 14 015. Met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht. De gemeente kan u ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.